Film zrealizowany w styczniu 2014 dla Jabłoń Lake Resort na Mazurach. Przelotny acz burzliwy romans Transcend Studio z grupą artystów, występujących pod szyldem Pięć Pór Ensemble. Celem przedsięwzięcia było ukazanie miejsca jako swoistej mekki artystów. Także zimą.